przyjazd:
wyjazd:
już od 140

Wprowadź kod promocyjny

ZADZWOŃ Rezerwacja Lokalizuj

Regulamin

REGULAMIN APARTHOTELU

§1

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.

§2

 

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość North House Hel powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 2. Aparthotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

§3

 

 1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).
 2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 3. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji, Hotel zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Gość aparthotelu nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Osoby niezameldowane w aparthotelu mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 10:00 do godz. 22:00.
 5. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 6. Gość North House Hel ma obowiązek okazać oryginał dokumentu tożsamości oraz podać występujące w nim pełne dane, w przypadku nie podania tych informacji, aparthotel ma prawo odmówić Gościowy możliwości zameldowania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§4

 1. Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi aparthotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w aparthotelu,
  4. sprzątanie pokoju/apartamentu po wcześniejszym zgłoszeniu wg cennika
  5. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  6. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, aparthotel dołoży wszelkich starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

§5

 

Na życzenie Gościa aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 2. budzenie o oznaczonej godzinie,
 3. przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w aparthotelu,
 4. przechowanie bagażu; aparthotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

 

§6

 1. Aparthotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję aparthotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

 1. Odpowiedzialność aparthotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną lub sentymentalną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który znajdował się na parkingu niestrzeżonym. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Gościa osób.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę-klucz pozostawić w recepcji.
 5. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Akceptowane są psy ras małych, z wyłączeniem okresów świątecznych, długich weekendów oraz wakacji. Za dodatkową opłatą w pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych psy muszą być trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec.
 6. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej oraz holu recepcyjnym jest zabronione.

 

§8

 1. W apartamentach North House Hel obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług aparthotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Recepcji o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić North House Sp. z o.o. lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami i zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów naprawienia wszelkich szkód.
 4. W przypadku niezastosowania się Gościa do zakazu palenia tytoniu w Apartamencie Gość zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów prania - zasłon, pościeli i innych materiałów chłonących tytoń - w kwocie 3000 zł.
 5. W przypadku zanieczyszczenia Apartamentu wymiocinami Gość zobowiązany jest na żądanie Recepcji do pokrycia kosztów czyszczenia – dywanów i innych zanieczyszczonych materiałów - w kwocie 5000 zł.
 6. Recepcja ma prawo do pokrycia kwot, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej z obciążenia karty kredytowej Gościa na rzecz North House sp. z o.o.

§9

 1. Recepcja wydaje klucz-kartę na podstawie karty meldunkowej. Jest ona dokumentem zameldowania w aparthotelu i wyłącznie na jej podstawie Gość może skorzystać
  z usług aparthotelu. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 50 zł.
 2. Gość  North  House  Hel  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych aparthotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Gość North House Hel ma prawo podczas pobytu korzystać, w miarę dostępności wolnych miejsc, z odpłatnego parkingu, który jest monitorowany ale nie strzeżony.

 

§10

 

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w wynajmowanym apartamencie przez wyjeżdzającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres trzech miesięcy.
 2. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi i realizacji zamówienia oraz w celach rachunkowych i podatkowych. Administratorem danych jest North House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wernyhory 15A. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: rezerwacje@balticsands.pl lub zadzwoń pod nr +48 690441399. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, maksymalnie przez okres 3 lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe). Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwia jej zawarcie.
 3. Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, do momentu jej cofnięcia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta
  w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) RODO
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a aparthotelem jest sąd właściwy dla aparthotelu.

 

 

North House Hel docenia Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich Gości.

Opinie gości

Przyjemne miejsce
Łucja, Booking.com
NIESAMOWITE miejsce
Małgorzata, Booking.com
Bardzo sympatyczne Panie na recepcji, pokój bardzo czysty. Bardzo dobra lokalizacja 5 min do portu i tak naprawdę wszędzie np plaża. Hotel nowoczesny i ciekawy. Polecam 
Michał, Booking.com

Baltic Sands Hel Baltic Sands
Żeromskiego 13 , 84-150 Hel
T: +48 690 442 450
E:

Zapisz się na newsletter

Zostaw nam swojego maila, będziesz mógł uzyskać jako jeden z pierwszych najświeższe informacje o naszych promocjach i najciekawszych ofertach

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez North House Sp. z o.o., Wernyhory 15A, 02-727, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane